top of page
ANSVARSFORHOLD

Ved å booke plass på yogakurs, bekrefter du å følge disse ansvarsforholdene.

Kurset betales i sin helhet ved påmelding. Påmeldingen er bindende. Kurset krever et minimumsantall påmeldte. Dersom kurset avlyses, vil kursavgiften refunderes i sin helhet.

 

Yoga by May tilbyr yogaundervisning med elevenes helse i fokus, men ansvaret for å utøve yoga på en trygg måte ligger hos den enkelte. Dette gjelder både for gruppeklasser og privattimer.

Det er viktig at eleven tar hensyn til informasjonen som gis i timen og kontraindikasjoner for de ulike øvelsene. Det forventes at eleven selv ivaretar egen helse og kropp, og tar hensyn til eventuelle skader eller plager man måtte ha.

 

Yoga by May er ikke ansvarlig for evt. skader eleven selv pådrar seg under utførelsen av yoga, verken i undervisningstimer eller dersom man selv velger å utføre yoga utenom kurskveldene.

 

Det forventes at eleven til enhver tid:

  • følger gjeldende smittevernsregler.

  • er upåvirket av rusmidler.

  • lytter til råd gitt av yogalærer.

  • selv sørger for å utføre yoga med hensyn på å ivareta egen helse.

  • har generell folkeskikk og god oppførsel mot yogalærer og andre deltakere på kurset.

 

Dersom disse ansvarsforholdene ikke følges, Yoga by May rett til å ekskludere eleven.

Spørsmål rundt ansvarsforholdene kan rettes på e-post til may@yogabymay.com

bottom of page